Desinfecció camps de futbol

Davant del retorn de totes les pràctiques esportives després de la crisi sanitària creada per la pandèmia de la COVID-19, i per donar resposta a les necessitats de les instal·lacions esportives durant la reobertura i represa de les activitats, hem elaborat un programa d’actuacions de condicionament i desinfecció de camps de futbol

Aquesta proposta inclou les accions necessàries per reduir l’afectació de la Covid-19, amb la realització d’intervencions de neteja de la gespa artificial i tot l’equipament esportiu del perímetre del camp. I per altra banda la realització d’un manteniment amb maquinària especialitzada de la gespa artificial que a causa de la manca d’ús gradualment ha anat perdent les condicions i propietats biomecàniques pròpies de la gespa artificial per a la pràctica del futbol.

Recomanem realitzar una actuació, executada pels seus equips propis de manteniment amb un viricida contra la COVID-19 recomanat i realitzat amb els nostres procediments homologats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat. D’aquesta manera, amb aquest procediment autoritzat no s’afectarà de cap manera a la garantia de la gespa artificial del seu camp. Una vegada realitzada l’actuació es farà entrega del corresponent certificat de l’actuació de neteja i desinfecció amb el número de registre del Ministeri de Sanitat per empresa enregistrada i homologada a tal efecte.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ DE DESINFECCIÓ DELS CAMPS DE FUTBOL DE GESPA ARTIFICIAL.

  1. Neteja i desinfecció amb nebulització de viricida amb maquinària especialitzada especifica per a camps de futbol.
  2. Aplicació d’emulsió de viricida per netejar i desinfectar els canons de reg, les porteries, les banquetes, les baranes perimetrals, els pals, les xarxes i els equipaments existents al terreny de joc.
Desinfecció camps de fútbol

El viricida utilitzat per a la neteja i desinfecció serà d’un tipus autoritzat pel Ministeri de sanitat d’Espanya per aquest tipus d’intervencions per combatre la COVID-19 aplicat en la proporció i percentatge de dissolució adequats.

El personal que durà a terme els treballs disposarà dels EPIS adients homologats i disposarà de la formació corresponent per a l’aplicació i manipulació dels productes emprats. Fieldturf Poligras posarà a disposició dels treballs tots els equips, eines i maquinària especialitzada que seran els adients per a una correcta execució de les feines.

Finalitzades les actuacions s’entregarà un informe que constatarà la data i especificacions dels treballs de neteja realitzats.

Si volen una proposta personalitzada, poseu-vos en contacte en nosaltres i els i enviarem sense cap mena de compromís