SERVEIS DE LLEURE

Casals: Activitats lúdiques i esportives fora del període lectiu.

Extraescolars: Activitats ofertes fora de l’horari lectiu habitual.

Menjador Escolar: Servei educatiu a l’espai del menjador i a l’estona de lleure després de dinar.

Jornada Intensiva: Activitats i tallers durant el mes de juny per prolongar la jornada escolar.

Acollida: Servei destinat a acollir els infants al matí abans de començar l’escola o a la tarda al finalitzar.

Dinamització Social: Serveis  de dinamització de differens grups.