Casals

 CASAL SETMANA SANTA CENTRE CÍVIC SARRIÀ 2019

Cartell Casal Semana Santa 2019 Cenrte Cívic Sarrià
Cartell Casal Semana Santa 2019 Cenrte Cívic Sarrià

INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL CASAL

Calendari del Casal

 

Nota: L’empresa es reserva el drets d’anular el torn en cas que no s’arribo al minim d’inscripcions (18 infants). En quest cas es procedirà a retornar íntegramente l’import del torn.

Horari del Casal

Programa Pedagògic ”On son els ous de pasqua?”

Utilitzant el centre d’interés com a metodologia de treball, i mitjançant una programació d’activitats lúdiques diverses, adaptades a cada grup d’edat (tallers, jocs, gimcanes, jocs de pistes, manualitats, etc.), farem que els infants gaudeixin d’un casal ple d’experiències innovadores i gratificants.

Destinataris

Activitat adreçada a infants de 3 a 12 anys (Curs P3 a 6è).

Preus Casal

Preus Serveis Complementaris

Requisits per a la Reserva de Places

  •  Ompliu fitxa d’inscripció i signeu l’autorització paterna, materna i/o del tutor legal de l’infant.
  • Porteu fotografia mida carnet nen/a.
  • Porteu fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social i de vacunacions del nen/a (*).
  • Aboneu l’import del casal abans de finalitzar el període d’inscripció (**).

Anotacions Importants

  • (*) És obligatori i imprescindible, per formalitzar correctament la fitxa d’inscripció, que s’adjuntin els documents especificats anteriorment.
  • (**) És imprescindible adjuntar el justificant del pagament dins del període establert per l’empresa. Només en cas que restin places s’oferirà la possibilitat de poder ampliar torns de casal i/o noves inscripcions.
  • (***) Les baixes justificades amb certificat médic, per malalties o accidents, presentades abans de l’inici del casal, tindran un abonament del 90%. Els casos excepcionals es valoraran individualment.

Dates i Modalitats d’Inscripció per al Casal Setmana Santa 2019 (places limitades)

MODALITAT D’INSCRIPCIONS PER CORREU ELECTRÒNIC

Dates: Del 1 al 10 d’Abril de 2019

Horari: De 9.30 a 14.30h (de dilluns a divendres)

Correu electrònic: safis@safissports.com

Forma de pagament: Ingrés bancari

SOL·LICITEU INFORMACIÓ AL 93 276 10 40 i/o per c/e: safis@safissports.com

BONA PASQUA!!!